پنجمین دورهمی استارتاپونه در بیست و سوم مرداد ماه 1397 برگزار شد

دورهمی استارتاپونه پنجم با هدف شبکه سازی استارتاپیون مشهدی بخصوص شمال مشهد ( طلاب طبرسی مفتح حرم مطهر مصلی خواجه ربیع  ) با همکاری لاین استور و جامعه استارتاپی خراسان با استارتاپ ادز تو ادز و تبلیغات موبایلی  برگزار میگردد .

 محوریت این جلسه تاثیر شبکه های اجتماعی بر استارتاپ ها بود که علاوه بر صحبت های سه سخنران دورهمی یعنی مهندس درویش زاده مهندس برومند و مهندس لشکری، در این جلسه دو مهمان ویژه نیز داشتیم اولین مهمان ما جناب آقای مهندس مکارم بنیانگذار شتاب دهنده فردوسی و منتور مجرب صدها رویداد استارتاپی کشور بودند که در خصوص شروع به کار استارتاپ ها و تاثیر پذیری استارتاپ ها از محیط پیرامون بخصوص شبکه های اجتماعی صحبت نمودند .

در ادامه مهندس مرضیه حسینی مدیر شرکت کاوشگران بهبود کیفیت به توضیحاتی در خصوص مدیریت منابع انسانی پرداختند و همه اعضای جلسه را به همایش بررسی راهبردی چالشهای فعلی و آنی مدیریت منابع انسانی دعوت کردند.

دورهمی استارتاپونه پنجم

سخنرانان

سخنرانان میهمان

تیم اجرایی