استارتاپونه چهارم

جلسه استارتاپونه چهارم در تاریخ 19 تیر 1397 در با موضوع بازاریابی کثیف در کافی شاپ هتل ملیسا برگزار شد.

در این جلسه مهندس درویش زاده درباره بازاریابی کثیف صحبت کردند و مثال ها و مصداق هایی را هم بیان نمودند

و سپس خانم مهندس لشکری درباره بازاریابی کثیف صحبت هایی را بیان نمودند

و در آخر مهندس رضوی از روزنامه آسیا که به صورت سخنران میهمان دعوت شده بودند از جهات گوناگون دیگری به این موضوع پرداختند

ابتدای جلسه استارتاپونه چهارم
لاین استور حامی استارتاپونه چهارم
میز مدرسان استارتاپونه چهارم
اعضای ابتدایی استارتاپونه چهارم