اولین جلسه استارتاپونه

استارتاپونه اول

اولین دورهمی استارتاپونه در فروردین ماه 1397  با هدف شبکه سازی استارتاپیون مشهدی بخصوص شمال شرق مشهد ( طلاب طبرسی مفتح حرم مطهر ) با همکاری لاین استور با استارتاپ ادز تو ادز و تبلیغات موبایلی  برگزار گردید .

این دورهمی که در تاریخ سه شنبه 28 فروردین 1397 با موضوع شبکه های اجتماعی داخلی با حضور علاقه مندان شرکت کنندگان بسیار  در مکان تیم استارتاپی لاین استوربرگزار شد

در این جلسه مهندس درویش زاده بعد از خوش امد گویی به شرکت کنندگان از شرکت کنندگان خواست تا خود را معرفی کنند

بعد از معرفی شرکت کنندگان مهندس به توضیح درباره موضوع جلسه یعنی شبکه های اجتماعی داخلی پرداختند و مثال هایی از شبکه های اجتماعی داخلی زدند .

درهمین بین نیز بعضی از شرکت کنندگان اظهارنظرهای جالبی درباره موضوع داشتند که به روند جلسه کمک شایانی نمود

بعد از سخنرانی مهندس درویش زاده درباره موضوع شبکه های اجتماعی داخلی پذیرایی از میهمانان صورت گرفت و سپس خانم مهندس برومند درباره یکی از ترفندهای تولید محتوا سخنانی را ایراد کردند

و در اخر حضار شرکت کننده در جلسه با هم عکس یادگاری گرفتند .

سخنرانان :