نوشته‌ها

بیست و نهمین دورهمی استارتاپونه

بیست و نهمین دورهمی استارتاپونه

/
بیست و نهمین دورهمی استارتاپونه   دورهمی استارتاپونه بیست و نهم در سه شنب…
سخنرانی مهندس عبدالله زاده در استارتاپونه هشتم