theory recycle

نقش تئوری سطل در استارتاپ

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم بی نهایت ثروتمند است . جهان را مانند زمینی بی نهایت پهناور تصور کنید و بالای آن آسمانی بی نهایت پهناور و ابرهایی بی نهایت باران زا.

هرگز این باران ها تمام نمیشود . هر روز و هر لحظه باران در حال باریدن است . زمین نشان دهنده موج زندگی ما است و باران نشان دهنده نعمت و ثروت است.

هر شخصی سطلی به همراه دارد ، اما سطل اشخاص با هم متفاوت هستند . همه انسان ها می توانند از باران استفاده کنند ، اما میزان استفاده آنها از این باران الهی و از این جریان رحمت و ثروت به اندازه سطل شان است .
اندازه سطل هر کس به قطر و عمق آن بستگی دارد . بعضی ها سطل هایی دارند با قطر زیاد بالا اما عمق کم ، بعضی سطل هایی دارند با قطر کم اما عمق زیاد ، بعضی ها سطل هایی دارند با قطر و عمق زیاد ، بعضی ها سطل هایی با قطر و عمق کم دارند.

اندازه سطل هر کسی به وسیله باورهای او ساخته می شود . هر چقدر باور به بی نهایت بودن باران و ثروت بیشتر باشد ، عمق و قطر سطل بیشتر است . برای هر کسی به اندازه قطر سطل ، باران وارد آن می شود . کسی که سطلی بطری مانند دارد ، فقط به اندازه قطر دهانه این بطری باران وارد آن می شود .

بعضی ها ذهن شان فقیر است ، با این که باران و ثروت بی نهایت است ، آنها باران را دریافت نمی کنند ، نه به این دلیل که باران وجود ندارد ، نه به این دلیل که خدا وجود ندارد ، نه به این دلیل که محدودیت وجود دارد و نعمت ها کم است ، بلکه به این دلیل که باور آنها به باران کم و ناچیز است ، به این دلیل که دهانه سطل و ظرف آنها خیلی کوچک است .

باران وجود دارد ، جهان بی نهایت پهناور است ، باران به شدت می بارد ، ثروت می بارد ، نعمت خداوند با شدت هر چه تمام می بارد . ثروت خداوند بی انتهاست . اما هر کس به اندازه سطل ( باور ) خود از آن برداشت می کند نه بیشتر .

انتهایی برای قطر و عمق سطل قابل تصور نیست . سطل هر کسی می تواند بی نهایت عظیم باشد یا بی نهایت کوچک . اندازه سطل به باورها بستگی دارد و ما می بینیم کسانی را که بسیار ثروتمند هستند و سطل هایی خیلی بزرگی دارند یا خیلی فقیر هستند و سطل های بسیار کوچکی دارند و این به باورهای افراد در مورد فراوانی و ثروت در جهان بستگی دارد .

جالب توجه است که سطل هر کسی بسیار شبیه سطل والدینش است ، چون باورهای او اغلب از والدینش نشأت می گیرد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *