Exchange

لزوم تغییر در استارتاپ

عمر عقاب ۷۰ سال است ولی به ۴۰ که رسید دیگر چنگال هایش بلند شده وانعطاف گرفتن طعمه را ندارد. نوک تیزش، کند و بلند و خمیده می شود و شهبال های کهنسال بر اثر کلفتی پر به سینه می چسبد و پرواز برایش دشوار می شود. آنگاه عقاب است و دوراهی: بمیرد یا دوباره متولد شود. ولی چگونه ؟؟ عقاب به قله ای بلند میرود نوک خود را آنقدر بر صخره ها می کوبد تا کنده شود. عقاب منتظر میماند تا نوکی جدید بروید. با نوک جدید چنگال هایش را ازجای می کند تا چنگال نو درآید و بعد شروع به کندن پرهای کهنه می کند. این روند دردناک ۱۵۰ روز طول میکشد. ولی پس از ۵ ماه عقاب تازه ای متولد می شود که می تواند ۳۰ سال دیگر زندگی کند.

برای زیستن باید تغییر کرد.
درد کشید و متدها و عادات کهنه و سنت های نادرست گذشته را رها کرد…..
برای اینکه در کشورداری موفق باشید:

باید تغییر کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *